U potrazi za kvalitetnim liderima u BiH

Poziv mladima sa vizijom za unaprjeđenje zajednice i većim prosperitetom u Bosni i Hercegovini! Želimo čuti vaše projektne ideje i biti vaš partner u kreiranju bolje budućnosti u BiH.

Pridružite se BOLD-u danas kako biste se povezali s drugim mladim liderima koji su pokretači promjena.

Šta je BOLD?

BOLD je projekt Američke ambasade u BiH kojim se mladim ljudima u dobi od 18 do 35 godina širom BiH pružaju prilike da postanu lideri. BOLD lideri provode projekte u svojim zajednicama i podržavaju se međusobno u njihovim naporima da postignu pozitivne promjene. Američka ambasada podržava BOLD lidere nudeći obrazovne i kulturne razmjene u SAD, radionice i obuke u BiH, inicijalno finansiranje za projekte, te angažman i povezivanje sa istomišljenicima.
PROJEKAT FINANSIRAN OD STRANE:

Programi

AKADEMSKA RAZMJENA

Mladi lideri u dobi od 18 do 25 godina bit će odabrani za učestvovanje u programu u trajanju od 5-6 sedmica u Sjedinjenim Američkim Državama za intenzivno…

PROFESIONALNA RAZMJENA

Program Professional Fellowship (Profesionalna razmjena) prilika je za mlade profesionalce koji su zainteresovani za društveni angažman ..

NATJEČAJI ZA DODJELU GRANTOVA

Web stranica BOLD objavit će natječaj pod nazivom BOLD Inicijative, dostupan pojedincima i timovima…

AKTIVNE RADIONICE

BOLD Aktivne radionice okupljaju mlade lidere iz cijele zemlje kako bi sarađivali na projektnim idejama s ciljem unaprjeđenja zajednica i ekonomije u BiH.

Imate li između 18 i 35 godina i živite u Bosni i Hercegovini?

BOLD je projekt Američke ambasade u BiH koji pruža praktične obuke i iskustvo mladim liderima u dobi od 18 do 35 godina širom BiH.

Pridružite se BOLD-u danas kako biste se povezali s drugim mladim liderima koji su pokretači promjena.