Predstavljamo vam BOLD razgovore – priliku koju dajemo članovima BOLD-a da putem platforme Zoom s liderima u lokalnoj i poslovnoj zajednici i ambasadorom Nelsonom razgovaraju o liderstvu, građanskom aktivizmu i doprinosu promjenama u zajednici.

Razgovori su otvoreni za sve članove BOLD zajednice. Oni mogu da slušaju razgovor i postavljaju pitanja, a mi ćemo da odaberemo jednog od njih da vodi pojedini razgovor i postavlja pitanja kojim usmjerava diskusiju.

Ne morate da govorite engleski jezik da biste učestvovali u BOLD razgovorima, jer će se oni odvijati na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

 

Ako želite da dobijete priliku da vodite prvi BOLD razgovor, molimo vas da pošaljete pet glavnih pitanja koja biste voljeli da postavite i kratak pasus do 200 riječi o tome zašto biste vi trebali da vodite razgovor na info@BOLD.ba do srijede, 29. jula 2020. godine.

 

Datum i vrijeme održavanja razgovora ćemo dogovoriti s članom BOLD-a koji bude odabran da ga vodi.

 

Jasmin Hošo, direktor firme Tondach, će biti naš prvi gost u BOLD razgovorima.

 

Jasmin Hošo je poduzetnik, investitor, direktor kompanija Tondach/Wienerberger Bosna i Hercegovina, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu i Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Iza sebe ima više od dvije decenije međunarodnog iskustva u vođenju kompanija, strateškom rastu i pregovaranju.

U svojoj karijeri uspješno je postizao dogovore u kompleksnim i teškim poslovnim situacijama i pomagao da se u ranoj fazi riješe veoma emotivni, poslovni i privatni sporovi.

Njegove vještine komuniciranja i moderiranja doprinijele su da se uspješno riješe konflikti u kojima je bilo uključeno više strana.

Jasmin Hošo diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu u Sarajevu i stekao zvanje magistra iz interdisciplinarnih studija na Univerzitetu u Bolonji i Univerzitetu u Sarajevu.

Nakon toga, doktorirao je na Univerzitetu u Sarajevu. Edukaciju je nastavio na Harvard Law School Programu o pregovaranju, ZfU International Business School i na Schranner Negotiation Institute u Cirihu.