Drugačiji pristup liderstvu | Besplatni online kursevi

Drugačiji pristup liderstvu | Besplatni online kursevi

Zbog potrebe za liderstvom širom svijeta u vremenu u kojem se suočavamo s pandemijom koronavirusa, Američki institut za mir od sada pa do kraja godine besplatno nudi cjelokupan katalog svojih online kurseva. Otvorite katalog kurseva kako biste se registrovali za...