Community Engagement Exchange Program je transformacijski cjelogodišnji program razvoja liderstva osmišljen kako bi omogućio liderima civilnog društva u dobi od 20 do 27 godina da naprave razliku u područjima građanskog dijaloga i izgradnje mira, otvorene i participativne vlade, ženskih i rodnih prava, otporni i održivi razvoj i angažman mladih. Uključuje jednogodišnji, potpuno finansirani tromjesečni praktikum u nevladinoj organizaciji u Sjedinjenim Državama, intenzivnu internetsku i ličnu obuku i mentorstvo za razvoj projekta civilnog društva u vašoj zajednici. Više detalja.

  • Orijentacija prije polaska: avgust 2021
  • Putovanje u SAD: oktobar 2021 – januar 2022
  • Realizacija projekta: januar – avgust 2022

Posjetite https://cee.irex.org da bi ste se prijavili. Rok za prijavu je 24. decembar 2020. u 6:00 CET (ponoć 23. decembra u SAD-u)

Kliknite ovdje za više informacija