Takmičenje za male grantove

BOLD Inicijativa

Na kojem principu funkcioniše?

Da li ste spremni da ostvarite svoje ideje o boljim lokalnim zajednicama i privredi u Bosni i Hercegovini? BOLD inicijative će osigurati sredstva za početni kapital za najinovativnije i najdjelotvornije projekte BOLD lidera u oblasti društvenog angažmana i ekonomskog razvoja. Tražimo najbolje projekte, velike ili male, koji će imati najveći uticaj na lokalne zajednice i najviše doprinijeti promjenama u njima.

 

Konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava je sada zatvoren. Pripremite se da predate svoje BOLD inicijative kasnije 2021. godine.

25-35 godina starosti

5-6 sedmica

Chicago, Illinois

Često postavljena pitanja

u

Ko se može prijaviti?

    • Svaki član BOLD-a može voditi tim ljudi koji će upravljati grantom i voditi projekat.
u

Postoje li zahtjevi za izvještavanje u vezi tih sredstava?

    • Da, morat ćete izvijestiti četiri puta tokom perioda granta o tome kako trošite novac i ciljevima koje postižete, uključujući završni izvještaj o učinku koji ste postigli vašim aktivnostima.
u

Koji projekti će biti odabrani?

  • Birat će se projekti za koje je vjerovatno da će učinkovito poboljšati društveni angažman u zajednicama ili pomoći poboljšanju ekonomije BiH. Ideje trebaju biti dobro osmišljene, sa detaljnim prijedlogom budžeta i realnim vremenskim rokovima, tako da pisani prijedlog granta efikasno prikazuje kako će vaše dobre ideje postati stvarnost.
u

Koliko novca će biti odobreno?

    • Iznos će biti utvrđen i biće objavljen u trenutku otvaranja natječaja.
u

Koliko grantova će biti dodijeljeno?

    • Ne postoji određeni broj. Ovisi o raspoloživim sredstvima i kvaliteti prijedloga koje dobijemo.
u

Koliko vremena je dato za provedbu granta?

  • Imate godinu dana da realizujete vašu ideju nakon dodjele prve tranše novca.

Imate li između 18 i 35 godina i živite u Bosni i Hercegovini?

BOLD je projekt Američke ambasade u BiH koji pruža praktične obuke i iskustvo mladim liderima u dobi od 18 do 35 godina širom BiH.

Pridružite se BOLD-u danas kako biste se povezali s drugim mladim liderima koji su pokretači promjena.