Šta je BOLD?

Mladi bh. lideri

BOLD je mreža mladih lidera, starosne dobi od 18 do 35 godina, koji žele pokrenuti promjene u Bosni i Hercegovini u oblastima društvenog angažmana i ekonomskog razvoja. BOLD lideri provode projekte u svojim zajednicama i podržavaju se međusobno u njihovim naporima da postignu pozitivne promjene. Američka ambasada podržava BOLD lidere nudeći američke obrazovne i kulturne razmjene, radionice i obuke u BiH, inicijalno finansiranje za projekte, te angažman i povezivanje sa istomišljenicima.

Naši ciljevi

Poziv mladima sa vizijom za unaprjeđenje zajednice i većim prosperitetom u Bosni i Hercegovini! Želimo čuti vaše projektne ideje i biti vaš partner u stvaranju bolje budućnosti u BiH.

Liderstvo

Razviti sposobnost mladih u BiH da postanu lideri ekonomije i građanskog društva, koji sarađuju širom zemlje na rješavanju nekih od gorećih pitanja.

Identitet

Izgraditi mrežu mladih ljudi koji sebe prepoznaju kao sljedeću generaciju lidera u BiH.

Partnerstvo

Osigurati da novonastali lideri u BiH vide Sjedinjene Američke Države kao svog partnera u rješavanju nacionalnih i regionalnih izazova.

BOLD Programi

AKADEMSKA RAZMJENA

PROFESIONALNA RAZMJENA

NATJEČAJI ZA DODJELU GRANTOVA

AKTIVNE RADIONICE

Imate li između 18 i 35 godina i živite u Bosni i Hercegovini?

BOLD je projekt Američke ambasade u BiH koji pruža praktične obuke i iskustvo mladim liderima u dobi od 18 do 35 godina širom BiH.

Pridružite se BOLD-u danas kako biste se povezali s drugim mladim liderima koji su pokretači promjena.